Cựu quan chức ngoại giao: Dữ liệu được thu thập thông qua Tiktok có thể cho phép ĐCSTQ phá hoại nền kinh tế Hoa Kỳ