PHÂN TÍCH: TikTok phải đối mặt với các hạn chế gia tăng trên toàn cầu; tác hại đối với trẻ em là một mối quan tâm chính

Ông Musk bày tỏ lo ngại về những tác động xấu của TikTok, trích dẫn một nghiên cứu gần đây