Cựu Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki, chính phủ TT Biden cố gắng hủy bỏ trát đòi hầu tòa đối với bà