Có phải Thái tử Ả Rập Xê Út, trong số tất cả mọi người, đang giải cứu nước Mỹ khỏi chính mình?