Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu Thượng nghị sĩ Úc ấn tượng trước ‘màu sắc phong phú’ triển hiện trong Shen Yun