Cựu TT Trump: Các cáo buộc hình sự ‘sẽ không cản bước tôi’ tranh cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2024