Cựu TT Trump cam kết sẽ tiếp tục tranh cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 nếu bị buộc tội hình sự