Cựu TT Trump chia sẻ lý do ông ‘không thể’ rời chính trường