Cựu TT Trump vạch ra các đề nghị kinh tế để ‘đưa nước Mỹ trở lại từ bờ vực’