Cựu TT Trump đã có thể và không thể làm gì theo Đạo luật Chống nổi dậy

Cựu Tổng thống Donald Trump từng nói rằng, nếu tái đắc cử, ông có thể sử dụng lực lượng dân quân hoặc lực lượng vũ trang để trấn áp bạo lực và cướp bóc. Ông ấy có thể làm được điều đó không?