Phán quyết tước quyền cựu TT Trump của Tòa án Tối cao Colorado

Có hai sai sót căn bản trong phán quyết được thông qua với tỷ lệ 4 phiếu thuận – 3 phiếu chống của Tòa án Tối Cao Colorado về việc loại bỏ cựu Tổng thống Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ Colorado năm 2024.