Quy định luận tội theo Hiến Pháp cho thấy cuộc điều tra ông Biden cần tập trung vào trọng tâm hẹp

Các nhà điều tra của Hạ viện nên cẩn trọng để không lặp lại sai sót của những người tiền nhiệm.