Cựu TT Trump: Đảng Cộng Hòa giành được ‘chiến thắng lịch sử’ là bước đầu tiên để cứu lấy Hoa Kỳ