Ngày Bầu Cử: Lạm phát tăng vọt và nền kinh tế chao đảo là mối quan tâm hàng đầu đối với cử tri Mỹ