Cựu TT Trump kêu gọi Tối cao Pháp viện ‘can thiệp’ giữa các trận chiến pháp lý