Tối cao Pháp viện tạm dừng lệnh cấm chính phủ TT Biden liên lạc với các công ty truyền thông xã hội

Hôm thứ Năm (14/09), Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Samuel Alito đã tạm thời hoãn lại một phán quyết của tòa án cấp dưới vốn ngăn chặn chính phủ Tổng thống (TT) Biden liên lạc với các đầu mối truyền thống xã hội của họ.