Nhiệm kỳ của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bắt đầu vào thứ Hai: Những điều quý vị cần biết

Tối cao Pháp viện sẽ giải quyết một số vụ án lớn trong nhiệm kỳ kéo dài khoảng chín tháng, kết thúc vào tháng Sáu năm tới (2024).