Cựu TT Trump không chọn cựu PTT Pence là bạn tranh cử cho cuộc đua tiềm năng năm 2024