Thượng viện thông qua gói viện trợ ngoại quốc trị giá 95 tỷ USD, gửi lên TT Biden

Gói dự luật này cũng bao gồm một dự luật buộc TikTok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ở Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia.