Cựu TT Trump: Lạm phát làm cho các gia đình tốn kém thêm gần 1,000 USD mỗi tháng