Ông Trump nói chuyện qua video tại buổi tập hợp của những người theo phái bảo tồn truyền thống ở Tây Ban Nha