Cựu TT Trump yêu cầu ông Navarro ‘bảo vệ đặc quyền hành pháp’ trong cuộc điều tra của Đảng Dân Chủ