Cựu TT Trump nói rằng các ứng cử viên được ông bảo chứng đã đạt ‘chiến thắng rất lớn’ trong bầu cử giữa kỳ