‘Làn sóng Trắng’ phiếu bầu qua thư đã dẫn đến thất bại của ông Oz, và các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khác