Cựu TT Trump: Phán quyết của Tối cao Pháp viện trong vụ loại ông khỏi cuộc bỏ phiếu mang lại ‘sự gắn kết’ cho đất nước