Những điểm đáng chú ý vào Siêu Thứ Ba

Cựu TT Trump đã sẵn sàng chiếm ưu thế vào ngày 05/03 khi các lá phiếu ở một số tiểu bang sẽ có các cuộc đua vào Quốc hội quan trọng bên cạnh các cuộc tranh cử sơ bộ tổng thống.