Cựu TT Trump nộp kiến nghị bác bỏ vụ kiện yêu cầu bồi thường 30 triệu USD về cái chết của nhân viên cảnh sát Brian Sicknick