Cựu TT Trump kiện cựu luật sư Michael Cohen, yêu cầu bồi thường 500 triệu USD