Cựu TT Trump phản ứng trước tuyên bố của cựu Tổng Chưởng lý William Barr về cuộc bầu cử 2020