Cựu TT Trump phê phán ông Biden về giá cả tăng, nói rằng tỷ lệ lạm phát thực tế ‘cao hơn rất nhiều’ so với 9.1%