Cựu TT Trump: ‘Tội duy nhất mà tôi đã phạm phải là cương quyết bảo vệ quốc gia của chúng ta’