Cựu TT Trump vượt lên TT Biden trong nhiều cuộc thăm dò, dẫn đầu ở bảy tiểu bang dao động

Một chuyên gia cho biết, những người ngầm ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đang mạnh dạn lên tiếng hơn trong các cuộc khảo sát, giúp cải thiện thành tích của ông.