‘Đa số im lặng’ phải lên tiếng khi ‘thiểu số to tiếng’ áp đặt quan điểm lên xã hội