Đại bồi thẩm đoàn quận Fulton đề nghị truy tố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và hai cựu thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa

Ông Graham hồi đáp, nói rằng báo cáo của đại bồi thẩm đoàn này là ‘đáng lo ngại đối với đất nước’