Ông Lindsey Graham phản ứng trước việc Nga thêm ông vào danh sách ‘những kẻ khủng bố và cực đoan’