Đại diện thương mại dưới thời cựu TT Trump đề ra kế hoạch đánh bại Trung Quốc bằng biện pháp của chính nước này

Cuốn sách mới của ông Robert Lighthizer kêu gọi sự tách rời chiến lược khỏi Trung Quốc