Chuyên gia chăm sóc bệnh nhân nguy kịch: ‘Hàng triệu người thiệt mạng’ trong đại dịch chủ yếu do mối quan hệ giữa chính phủ và ngành dược phẩm