Học giả cảnh báo: Giai tầng trí thức đầy quyền lực của Mỹ ‘hài lòng khi khiến chúng ta phải vâng lời và phục tùng’