Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Tai cho biết bà muốn hạ nhiệt mối bang giao Mỹ-Trung