Tại sao ông Tập Cận Bình lại muốn xoa dịu mối bang giao với Hoa Kỳ