Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 78 triệu tập, vị thế của Đài Loan gây tranh luận sôi nổi

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bắt đầu các cuộc họp cấp cao vào tuần tới. Một nhóm ngày càng nhiều người đang kêu gọi tổ chức toàn cầu này ngừng phân biệt đối xử với Đài Loan.