Đài Loan lấy cảm hứng từ chiến lược của Hoa Kỳ, thắt chặt xuất cảng công nghệ cốt lõi sang Trung Quốc