Đài Loan nói Trung Quốc nghiên cứu chiến tranh Ukraine để phát triển các chiến lược ‘hỗn hợp’