Chuyên gia: Các lãnh đạo mới của PLA sẽ tập trung vào Eo biển Đài Loan và lòng trung thành