Đại sứ Hoa Kỳ: Trung Quốc từ chối các phương thức liên lạc quan trọng với Hoa Kỳ, thay vào đó liên kết với Nga