Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo toàn bộ người Mỹ còn ở Ukraine phải ‘lập tức rời đi’