Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow tạm thời khôi phục lại các dịch vụ bị tạm dừng