Đại sứ Trung Quốc tại Pháp phủ nhận chủ quyền của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, khiến các nhà lãnh đạo Âu Châu tức giận