Đại sứ Trung Quốc tuyên bố người Đài Loan nào ủng hộ độc lập sẽ bị trừng phạt