Đám mây hình Sao Chổi trông giống ‘Bàn tay của Chúa’ trong vũ trụ